RPLU.04.02.00-06-00120/20  Wzrost konkurencyjności mediareferee przedsiębiorstwa Budownictwo Piotr Skrzypek przez budowę instalacji fotowoltaicznej. Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej